Interieur-en designjournalistiek

Amsterdam, 02-10-2018

Personalia


Correspondentieadres

Vooropleiding

Betalingsgegevens

* Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij machtigingen indien het cursusgeld € 1.000,- of meer bedraagt én de cursus een halfjaar of langer duurt. Let op: indien de optie afschrijving in termijnen ten onrechte is aangekruist óf geen van beide opties is aangekruist dan geldt de optie afschrijving ineens.

Historie

Voorwaarden

Ik verklaar middels verzending van dit formulier dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld. Ik ga akkoord met de voor deze cursus geldende cursusvoorwaarden en de regeling voorwaarden inschrijving cursisten.

Ik ben me ervan bewust dat ik met het verzenden van dit formulier een verplichting tot betaling van het cursusgeld aanvaard. Ik kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en mijn inschrijving beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na verzending van dit formulier door dit per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken bij de contactpersoon die op de website staat vermeld.